Vikten av cykelhjälm

cykelhjälm_296966972Vi har ju alla fått lära oss hur viktigt det är att ha på och cykelhjälmen när vi är ute och cyklar. Detta är något som föräldrar och lärare alltid vill göra tydligt när vi är små.Den 1:a januari 2005 trädde en ny lag i kraft. Detta var den så kallade cykelhjälmslagen och den säger att alla barn och ungdomar under 15 år måste använda hjälm både när de cyklar och om de blir skjutsade på en cykel.Från 2005 till 2014 har antalet barn och ungdomar inlagd på sjukhuset på grund av huvudskador från cykelolyckor nästan halverats. Men detta har inte bara påverkat barn och ungdomar. Statistiken visar även att antalet vuxna som lagts in på sjukhus för huvudskador efter en cykelolycka har gått ned med 23 procent under samma intervall.Det kan mycket väl vara på grund av cykelhjälmlagen vi har det utbud vi har idag. Nuförtiden kan man hitta otroligt många olika hjälmar i olika design. Men då kan man ju även börja fråga sig om en design är bättre och säkrare än en annan.Och detta är faktiskt mycket riktigt fallet; olika hjälmar skyddar olika bra. Detta är speciellt fallet om man tittar på fall där cyklisten får en smäll snett från sidan. Dessa fall är faktiskt inte bara vanligare än en smäll rakt på huvudet, de är även farligare då man får rotation både på huvudet och hjärnan. Både risken för hjärnskakning och allvarliga hjärnskador ökar vid olyckor som dessa.Förvånande nog visar det sig att riskerna med huvudrotation har man haft kunskap om sedan 1950-talet och det är först på senare år som detta faktiskt har börjat diskuterats på allvar. Nu kan man hitta hjälmar som marknadsförts med att de specifikt reducerar risken för huvudrotation. Detta är något man inom branschen kallar för Mips-skydd. För att se hur ett antal olika modeller jämförs när de ställs mot varandra kan man ta en titt på detta dokument.